Vystoupení souboru očima vnučky Jitky Králové

Obrázek nakreslila Zuzanka Kudláčová (8 let) po vystoupení Seniorů na XXV. Mezinárodním folklorním festivalu Šumperk 12. srpna 2015 v parku "U Sovy".