O nás

Historie souboru

Je až neuvěřitelné,  jak ten čas letí, zvláště lidem v důchodu. Psal se rok 1996, kdy město Šumperk bylo vyzváno, aby vyslalo do Kodaně na slavnosti vyznamenaných měst m.j. svou kulturní delegaci, která by předvedla účastníkům z celé Evropy své kulturní tradice z oblasti tance, zpěvu a hudby. Podmínkou bylo, že věk účastníků překročil  60 roků. Město Šumperk bylo tehdy zděšeno, kde se tolik osob, zabývajících se oblastní kulturou sežene, aby neudělali svými vystoupeními městu Šumperk v Kodani ostudu. 

Trvalo to chvíli, ale podařilo se dát dohromady, ze Šumperka a okolí na 40 kulturně zaměřených osob, u kterých byly předpoklady, že ve světě svými kulturními vystoupeními nezklamou. Kdo tam byl, musí uznat, že nezklamali, ale naopak přijeli domů nadšeni, jak se jim v Kodani dařilo a jak Dánové obdivovali jejich umění pohybu, zpěvu a tance.

Zvláště se tam vyřádili šumperští muzikanti, kteří vyhrávali české polky a hráli lidem do tance a zpěvu české písničky.Rád vzpomíná na tuto dobu zvláště MUDr. Jan Kamler, který už tehdy hrál na akordeon, ale i Libuše Deutschová, která jako učitelka zpěvu řídila zpěváky.

Největším štěstím ale bylo, že mezi kodaňskými účastníky autobusového zájezdu se už tehdy nacházeli oba manželé Drtilovi z Postřelmova, kteří organizovali taneční skupinu v Postřelmově a měli s tancem největší zkušenost. Už v autobuse po cestě z Kodaně do Šumperka účastníci zájezdu je naváděli, že by bylo  škoda v úspěšném kulturním dění Šumperáků v Kodani  nepokračovat.

Nabádali je, zda by nebyli ochotni založit a vést v Šumperku taneční  folklorní soubor. Slovo dalo slovo a folklorní soubor v Šumperku zakořenil. Drtilovi již dříve obcházeli staré a známé osoby z okolí Postřelmova, Bludova,Šumperka, Bohutína, Olšan a jiných obcí ze Severní Hané a sbírali písně a dávné tance, které se kdysi v této  česko-sudetské oblasti  zpívaly a tančily počesku. Časem se jim podařilo posbírat pěkný řádek písniček, které Mirek zhudebnil a Libuška choreograficky upravila pro dříve pro Makovici a pak pro seniory. S pomocí tanečníků z řad seniorů ze Šumperka a okolí nacvičila na dvacet tanců k použití na veřejnosti. Za dva roky od roku 1998 se začalo v Šumperku s folklorním tancováním veřejně.

První zájezd byl v roce 1998 s tehdejším starostou Ing. Petrem Krillem do Mikulova na slavnosti Vinobraní. To si vzpomínám, že jsme tančili na mikulovském Náměstí na kamenných kostkách, o které jsme zakopávali, ale vystoupení se zdařilo. Problémem bylo krojové vybavení tanečníků, muzikantů a zpěvaček. I zde manželé Drtilovi vypomohli. Od FS Markovice Postřelmov Seniorům Šumperk zapůjčili  krojové vybavení folkloru Severní Haná, které slouží tanečníkům a hudebníkům převážně dodnes, jako dluh k vrácení Markovici.

Nacvičeno bylo asi 16 folklorních tanců z oblasti Severní Haná a to dalo základ, aby FS Senioři mohli vystupovat na veřejnosti v ČR a v Evropě. Následných 10 roků, až do roku 2009, bylo ve znamení význačných a úspěšných recipročních zájezdů FS Senioři Šumperk na folklorní festivaly nejen v ČR, ale i v cizině. Zase díky MFF v Šumperku, které od prvopočátku řídí a organizují  s pomocí vedení města Šumperka manželé Drtilovi takto:

 • V roce 1999 to byl MFF v Rožnově pod Radhoštěm a v Praze.
 • V roce 2000 zájezd Seniorů na MFF do Itálie a MFF do Olomouce.
 • V roce 2001 absolvovali Senioři zájezd na MFF do Litvy a do Strážnice.
 • V roce 2002 zájezd do Řecka, do Rožnova pod Radh a vystupovali na MFF.
 • V roce 2003 na Slovensko do Východné a oslavy 50. výročí FS Markovice.
 • V roce 2004 Krásný a úspěšný zájezd Seniorů do Španělska přes Itálii.
 • V roce 2005 pomáhali Senioři na MFF v Šumperku a vystupovali v okolí.
 • V roce 2006 krásný zájezd do Belgie na MFF a výpomoc na MFF v Šumperku.
 • V roce 2007 účinkovali Senioři Šumperk na MFF v Šumperku a okolí.
 • V roce 2008 uskutečnili Senioři  zájezd do  české komunity v chorvatského Daruvaru.
 • V roce 2009 úspěšný zájezd Seniorů Šumperk do Slovinska na MFF v Nakle.

Do Slovinska byl zatím poslední zahraniční zájezd FS Senioři Šumperk.

Reciprocita zájezdů se vyznačovala tím, že navštívené soubory zajistili zdarma hostujícímu souboru ubytování a stravování po dobu 5-10 dnů a opačně. Dopravní výdaje si hradila každá strana sama. V případě FS Senioři Šumperk vždy s přispěním každého člena zájezdu.

 

Organizační změny vedení FS Senioři Šumperk nastaly od 1. července 2013:

 1. Došlo k rozdělení bývalého FS Senioři Šumperk na dva soubory podle zákona 83/1990 Sb. O občanském sdružování, a to na Taneční FS Senioři Šumperk, o.s. a na Pěvecký FS Senioři Šumperk, o.s., bez dodatku „Pěvecký“. Řízení souborů je samostatné, každý soubor má svoje IČO,  vlastní bankovní účet, vlastní vedení.
 2. Hlavním posláním tanečníků je propagace folkloru Severní Haná a výpomoc organizátorům MFF v Šumperku, zejména manželům Drtilovým v jejich činnosti při organizování MFF v Šumperku.
 3. Hlavním posláním ženského pěveckého sboru je zpěv písní různého žánru s vlastní choreografií, dle přání  posluchačů ze Šumperku a okolí.

 

Současné potřeby TFS:  

 1. Z důvodů generační obměny jsou vítáni zejména muži pro folklorní tanec (informace podá vedoucí TFS Anna Kouřilová, tel.: 602 950 333)
 2. Obnova a vrácení zapůjčeného krojového vybavení  tanečníků a hudebníků. 
 3. Vhodná místnost v Šumperku pro nácvik tanců, hudby a uskladnění krojů 

V Šumperku dne 25.1.2014

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.